Opis wyposażenia

L.p.
Aparat
Typ
Producent
1
Wyłączniki
VD4
ABB
2 Styczniki VSC ABB
3 Uziemniki E ABB
4 Przekładniki prądowe TPU
ACI
ABB
ARTECHE
5 Przekładniki napięciowe UMZ
UCI, VCI
ABB
ARTECHE
6 Przekładniki ziemnozwarciowe IO ENERGOTEST
7 Ograniczniki przepięć POLIM-D ABB
8 Zabezpieczenia polowe REF
MICOM
ABB
SCHNEIDER ELECTRIC
inne wyposażenie - do uzgodnienia

System rozdzielnic górniczych średniego napięcia RAWA

© Copyright by Elektromontaż Poznań S.A.