Budowa pola

1. Wysokie bezpieczeństwo obsługi rozdzielnic BRDA uzyskano dzięki odpowiednio wzmocnionej konstrukcji i kanałom dekompresyjnym z klapami wydmuchowymi, co zapewnia dużą wytrzymałość na działanie wewnętrznego łuku elektrycznego oraz wyprowadzenie gazów poza rozdzielnicę.

2. Konstrukcja poszczególnych pól rozdzielnic BRDA wykonana jest z blach stalowych pokrytych powłokami aluminiowo-cynkowymi.

3. Specjalne połączenia między elementami konstrukcyjnymi rozdzielnicy BRDA gwarantują stabilność konstrukcji.

4. Kompleksowe blokady zapewniają bezpieczeństwo pracy obsługi rozdzielnic BRDA.

5. W rozdzielnicach BRDA istnieje możliwość zastosowania dodatkowego elektronicznego systemu wykrywania łuku elektrycznego, który podnosi bezpieczeństwo obsługi.

6. Różnorodność rozwiązań konstrukcyjnych pozwala na zaprojektowanie dowolnego układu rozdzielnicy BRDA.

7. Drzwi, osłony zewnętrzne mogą być pokryte lakierem proszkowym w kolorze dostosowanym do wymagań Klienta.

8. BRDA to rozdzielnice:
        a) z podwójnym systemem szyn zbiorczych 
        b) przedziałowe
        c) w osłonie metalowej
        d) z metalowymi przegrodami 
        e) dwuczłonowe
        f) wolnostojące 
        g) wnętrzowe 
        h) z izolacją powietrzną 
         i) wyposażone w nowoczesną aparaturę łączeniową
 
Przekrój pola rozdzielnicy BRDA
brda_budowa_pola.jpg
 
A - przedział szyn zbiorczych i odłącznika systemu I
B - przedział szyn zbiorczych i odłącznika systemu II
C - przedział członu wysuwnego
D - przedział przyłącza kablowego
E - przedział obwodów pomocniczych

F - kanał dekompresyjny
G - człon wysuwny
 

System rozdzielnic dwusystemowych średniego napięcia BRDA

© Copyright by Elektromontaż Poznań S.A.