Warta

Rozdzielnice i sterownice niskiego napięcia WARTA mogą być stosowane zarówno jako rozdzielnice główne, jak i najmniejsze rozdzielnice dystrybucyjne i panele sterujące. Realizacja całego układu elektroenergetycznego na bazie jednego systemu umożliwia unifikację wszystkich urządzeń zainstalowanych na terenie obiektu.

System przedziałowych rozdzielnic niskiego napięcia WARTA został nagrodzony srebrnym medalem Polskich Sieci Energetycznych na targch Expopower 2006 w Bielsku-Białej. 

Zalety rozdzielnic WARTA to: 

1. Wysokie bezpieczeństwo ob­sługi uzyskane przez rozwiązania konstrukcyjne zapewniające odporność na działanie łuku we­wnętrznego oraz zastosowanie blokad me­chanicznych i elektrycz­nych wykluczających błędne operacje łącze­niowe.

2. Modułowa budowa zapewniająca elastyczne modelowanie pól oraz ich wyposażenia.

3. Precyzyjny system członów wysuwnych.

4. Możliwość wykonania szaf rozdzielczych w wersji przyściennej lub wolnostojącej. Alternatywne wykonanie przedziałów przyłączowych w tylnej części rozdzielnicy umożliwia wygodny dostęp od tyłu rozdzielnicy do kabli.

5. Wysoka odporność na koro­zję, dzięki zastosowaniu metalowych elementów ocynkowanych i pokryciu osłon zewnętrznych i drzwi trwałymi pokryciami malarskimi.

6. Zastosowanie nowoczesnej i niezawodnej aparatury łączeniowej.

7. Solidna konstrukcja zapewniająca dużą trwałość mechaniczną i niezawodną pracę.

8. Niezawodny system szyn zbiorczych, który pozwala na obniżenie kosztów konserwacji.

System rozdzielnic i sterownic niskiego napięcia WARTA

© Copyright by Elektromontaż Poznań S.A.