System górniczych rozdzielnic średniego napięcia RAWA

System górniczych rozdzielnic średniego napięcia RAWA

Rozdzielnice RAWA przeznaczone są do przyjęcia i rozdziału energii elektrycznej trójfazowego prądu przemiennego przy znamionowym napięciu do 12kV i częstotliwości 50Hz w kopalnianych sieciach elektroenergetycznych.

więcej
© Copyright by Elektromontaż Poznań Sp. z o.o.