Odra

Rozdzielnice przedziałowe, dwuczłonowe ODRA przeznaczone są do pracy w sieciach rozdzielczych energii elektrycznej prądu przemiennego o częstotliwości 50 Hz i napięciach znamionowych do 36 (40,5kV wg ГOCT).

Może być wykonana jako wolnostojąca lub przyścienna.

Dzięki optymalnym gabarytom rozdzielnice ODRA mogą być instalowane w obiektach energetycznych, nowych lub modernizowanych.

System przedziałowych rozdzielnic średniego napięcia ODRA został nagrodzony srebrnym medalem Polskich Sieci Energetycznych na targch Energetab 2006 w Bielsku-Białej. 

Rozdzielnica średniego napięcia ODRA to rozdzielnica:
1. wnętrzowa
2. dwuczłonowa
3. przedziałowa
4. w osłonie metalowej
5. z izolacją powietrzną
6. z metalowymi przegrodami
7. z pojedynczym systemem szyn zbiorczych
8. wyposażona w nowoczesną aparaturę łączeniową.

Zalety systemu przedziałowych rozdzielnic ODRA to:

1. wysokie bezpieczeństwo obsługi uzyskane przez:
  • blokady mechaniczne i elektromechaniczne, które zapobiegają omyłkom łączeniowym podczas obsługi rozdzielnicy
  • przestawianie członu ruchomego przy zamkniętych drzwiach
  • sygnalizacja obecności napięcia w obwodzie głównym
  • rozwiązania konstrukcyjne chroniące przed skutkami łuku wewnętrznego
2. łatwa obsługa i konserwacja przy ustawieniu przyściennym
3. stosowanie nowoczesnych i niezawodnych aparatów
4. wysoka odporność na korozję
5. małe gabaryty.

System przedziałowych rozdzielnic średniego napięcia ODRA 

© Copyright by Elektromontaż Poznań S.A.