Aktualność

W grudniu 2011r. ukończyliśmy realizację zadania: "Modernizacja rozdzielni RW-8 stacji wentylatorów głównych wr dla Kompanii Węglowej S.A. Oddział KWK „Ziemowit”.

Zadanie realizowaliśmy w konsorcjum z firmą Rudpol-Opa. W zakresie zadania była dostawa 18 polowej rozdzielnicy średniego napięcia 6kV typu RAWA, rozdzielnic niskiego napięcia 400V, 500V oraz 110V DC oraz wykonanie nadrzędnego systemu zdalnego sterowania, wizualizacji oraz monitoringu pomieszczeń. System umożliwia zdalne wykonywanie czynności łączeniowych w rozdzielni, rejestrację danych pomiarowych oraz rejestrację kolorowego obrazu z 6 kamer zainstalowanych w pomieszczeniach rozdzielni.

© Copyright by Elektromontaż Poznań S.A.