Certyfikaty i wyróżnienia


Rozdzielnica RAWA posiada certyfikat zgodności wydany przez Instytut Elektrotechniki w Warszawie.

RAWA
posiada dopuszczenie do stosowania w podziemiach kopalń wydane przez Wyższy Urząd Górniczy.

Rozdzielnica górnicza średniego napięcia RAWA została odznaczona Złotym Medalem MTP podczas Międzynarodowych targów Energetyki Expopower 2009, które miały miejsce w Poznaniu w dniach 19-21 maja 2009r.

Na targach Expopower 2009 ZPUE Elektromontaż Poznań otrzymało także Medal Prezesa SEP za rozdzielnicę górniczą SN RAWA „jako szczególne wyróżnienie produktu z obszaru elektryki będącego dziełem polskich inżynierów i techników”.

System rozdzielnic górniczych średniego napięcia RAWA

© Copyright by Elektromontaż Poznań S.A.