Zastosowanie

Rozdzielnice RAWA przeznaczone są do pracy w kopalnianych, dołowych sieciach elektroenergetycznych. Mogą pracować jako rozdzielnice dołowe
i rozdzielnice główne.

Rozdzielnice RAWA mogą być stosowane w podziemnych zakładach górniczych w pomieszczeniach niezagrożonych wybuchem  albo niezagrożonych wybuchem metanu (zaliczanych do stopnia "a" niebezpieczeństwa wybuchu metanu) i zaliczanych do klasy "A" zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.
RAWA to rozdzielnice:
 • Górnicze
 • Wnętrzowe
 • Przedziałowe
 • Dwuczłonowe
 • Wolnostojące
 • W osłonie metalowej
 • Z metalowymi przegrodami
 • Z wewnętrzną dekompresją gazów łukowych
 • Z izolacją powietrzną
 • Z pojedynczym systemem szyn zbiorczych
 • O stopniu ochrony IP 54
 • Łukochronne
 • Bezpieczne dla obsługi
 • Nowoczesne
 • Wyposażone w nowoczesną aparaturę łączeniową
 • Posiadające dopuszczenie do stosowania w podziemiach kopalń wydane przez Wyższy Urząd Górniczy


System rozdzielnic górniczych średniego napięcia RAWA

© Copyright by Elektromontaż Poznań S.A.