Posadowienie stacji wielosegmentowej

Wielosegmentowa stacja MAMRY wymaga precyzyjnego wypoziomowania podłoża, na którym ma być ustawiona. Ponadto należy zastosować środki uniemożliwiające nierównomierne osiadanie poszczególnych segmentów stacji. Z tego względu zaleca się przygotowanie podłoża przez sporządzenie wylewki betonowej i ustawieniu na niej stacji MAMRY (Rys. 8). Kable mogą być wyprowadzone od dołu lub z boku, przez specjalnie uszczelniane przepusty w ściankach fundamentów (Rys. 9).


Rys. 8. Wylewka betonowa przygotowana pod wielosegmentową stację MAMRY
Zobacz rysunek

Na tak przygotowane podłoże ustawiane są segmenty stacji MAMRY (Rys. 9).


Rys. 9 Ustawianie korpusów wielosegmentowej stacji
MAMRY
Zobacz rysunek

System transformatorowych stacji kontenerowych w obudowie betonowej MAMRY


© Copyright by Elektromontaż Poznań S.A.