Stacje z obsługą wewnętrzną

Stacje z obsługą wewnętrzną MAMRY W24 są stacjami jednotransformatorowymi lub dwutransformatorowymi, posiadają wewnętrzny korytarz obsługi.

Są to obiekty jedno lub wielosegmentowe, z następującymi wydzielonymi częściami:
  • Rozdzielnia średniego napięcia,
  • Komora transformatorowa,
  • Rozdzielnia niskiego napięcia.

Na kartach od 101 do 108 oraz 150 i 151 znajdujących się na podstronie przeznaczonej dla projektantów (Materiały do pobrania) przedstawione zostały typowe, najczęściej spotykane układy stacji MAMRY W24.

Wszystkie wymiary podano w milimetrach.

 

System transformatorowych stacji kontenerowych w obudowie betonowej MAMRY


© Copyright by Elektromontaż Poznań S.A.