Stacje z obsługą zewnętrzną

Stacje z obsługą zewnętrzną MAMRY Z24 są stacjami jednotransformatorowymi, nie posiadają korytarza obsługi a dostęp do rozdzielnic następuje po otwarciu drzwi stacji.Są to typowo obiekty jednosegmentowe, z następującymi wydzielonymi częściami:
  • Rozdzielnia średniego napięcia,
  • Komora transformatora,
  • Rozdzielnia niskiego napięcia.
Na kartach katalogowych od 1 do 7 znajdujących się na podstronie przeznaczonej dla projektantów (Materiały do pobrania) przedstawione zostały typowe, najczęściej spotykane układy stacji MAMRY Z24.

Wszystkie wymiary podano w milimetrach.

System transformatorowych stacji kontenerowych w obudowie betonowej MAMRY


© Copyright by Elektromontaż Poznań S.A.