Uziemienie

System połączeń ochronnych stacji MAMRY stanowią połączenia wyrównawcze w postaci specjalnych zacisków osadzonych w ścianach, połączonych między sobą płaskownikami, dobranymi i oznaczonymi odpowiednio wg obowiązujących przepisów (fot.3).

Zaciski połączone są ze zbrojeniem elementów konstrukcyjnych obudowy stacji. Do takiego systemu połączeń wyrównawczych przyłączane są pozostałe elementy stacji, wymagające uziemienia, a w szczególności:
  • szyny ochronne rozdzielnic,
  • metalowe elementy stolarki,
  • obudowa tablicy licznikowej,
  • obudowa transformatora.

fot_3.1.jpg   fot_3.2.jpg
Fot.3 Przykłady połączeń ochronnych w stacji MAMRY W24/630


Na zewnątrz stacji MAMRY wykonane są zaciski probiercze do przyłączania systemu połączeń ochronnych do uziomu.

Jeżeli Klient ma określone wymagania dotyczące sposobu wykonania i przyłączenia systemu połączeń ochronnych stacji z uziomem (np. liczba, usytuowanie zacisków probierczych), wówczas należy ustalić to na etapie uzgodnień z przedstawicielami naszej firmy.

W stacji MAMRY W24/630 wyodrębniony jest zacisk dla uziemienia roboczego stacji. Dzięki temu możliwe jest połączenie punktu neutralnego transformatora z uziomem roboczym. Zacisk uziemienia roboczego usytuowany jest na zewnętrznej ścianie stacji i odpowiednio oznaczony. Połączenie punktu gwiazdowego transformatora z zaciskiem probierczym, wykonane jest bednarką zamocowaną wewnątrz komory transformatorowej, zakończoną zaciskiem umożliwiającym stosunkowo szybkie wykonanie połączenia wewnątrz komory.

System transformatorowych stacji kontenerowych w obudowie betonowej MAMRY


© Copyright by Elektromontaż Poznań S.A.