Wyposażenie

Wyposażenie transformatorowej stacji kontenerowej w obudowie betonowej MAMRY

Wewnątrz stacji montowane są trzy zasadnicze elementy (rys.2):

1. rozdzielnica SN
2. transformator/transformatory o mocy do 1600 kVA
3. rozdzielnica nn

Opcjonalnie stacje MAMRY mogą być wyposażone w:

a. tablice licznikowe
b. baterie kondensatorów
c. agregaty prądotwórcze
d. klimatyzację
e. dodatkową wentylację, itp.

Rys.2 Przykładowe rozmieszczenie urządzeń w stacji MAMRY z obsługą wewnętrzną
Zobacz rysunek

W stacjach MAMRY mogą być montowane rozdzielnice SN typu DRAWA znajdujące się w ofercie ZPUE Elektromontaż Poznań. Po uzgodnieniu mogą być montowane rozdzielnice SN innych producentów.
Zasilanie rozdzielnic SN odbywa się kablami, przez przepusty w piwnicy fundamentowej i podłodze stacji. Połączenie rozdzielnicy i transformatora wykonuje się również jako kablowe przez piwnicę kablową albo specjalne przepusty zalane w podłodze.

Na rys.3 przedstawiono przykładowe pola rozdzielnicy DRAWA, które mogą być stosowane w stacjach MAMRY. W razie potrzeby mogą być stosowane inne typy pól, przedstawione w katalogu do projektowania rozdzielnicy DRAWA.

Rys.3 Przykładowe pola rozdzielcze DRAWA stosowane w stacji MAMRY-W24/630

Zobacz rysunek

W stacjach MAMRY stosowane są rozdzielnice niskiego napięcia RAWKA znajdujące się w ofercie ZPUE Elektromontaż Poznań.

RAWKA to rozdzielnice konstrukcji szkieletowej, wyposażone w rozłącznik główny (SALIT, RA, DILOS, OETL, LA lub inny w zależności od potrzeb zamawiającego), rozłączniki listwowe (SL, NSL, SLBM, ARS lub inne) do zasilania odpływów oraz szyny zbiorcze i odpływowe wykonane z płaskowników miedzianych o przekroju dostosowanym do występujących obciążeń.Rozdzielnica RAWKA stosowana w stacji MAMRY posiada wnękę obwodów pomocniczych, przystosowaną do plombowania, w której umieszczona jest aparatura do zasilania potrzeb własnych stacji (oświetlenie, gniazda wtyczkowe, itp.) albo aparatura do pomiaru energii. Widok typowej rozdzielnicy nn RAWKA, stosowanej w stacji MAMRY przedstawia rys.4.

W stacjach MAMRY mogą być stosowane rozdzielnice innych typów. W celu koniecznych uzgodnień prosimy o kontakt z jednym z naszych Dyrektorów Regionalnych Sprzedaży ZPUE.

Rys. 4 Typowa rozdzielnica RAWKA stosowana w stacjach MAMRY
Zobacz rysunek

Stacje MAMRY przystosowane są do zainstalowania transformatorów olejowych lub żywicznych o mocy do 1600 kVA każdy. Wprowadzenie transformatora może odbywać się przez drzwi komory transformatorowej lub dźwigiem od góry, po zdemontowaniu dachu stacji. W przypadku zastosowania transformatorów olejowych w piwnicy kablowej albo w podłodze może być zamontowana szczelna misa olejowa do wychwytywania ewentualnych wycieków oleju z transformatorów.

Połączenie transformatora z rozdzielnicą SN odbywa się kablami, prowadzonymi przez piwnicę kablową i przepusty w podłodze lub w specjalnych kanałach, zatopionych w podłodze.

Połączenie transformatora z rozdzielnicą nn odbywa się górą, nad przegrodą oddzielającą komorę transformatorową od rozdzielni albo przez specjalnie wykonany przepust w przegrodzie, jeżeli jest ona wykonana na wysokość pomieszczenia. Połączenie może być wykonane za pomocą kabli albo szynoprzewodów, w zależności od występujących warunków i potrzeb Klienta.

Stacje MAMRY posiadają standardowo montowane urządzenia i obwody potrzeb własnych:

  • oświetlenia stacji,
  • gniazd wtyczkowych

Do oświetlenia stosowane mogą być oprawy takie jak np.: LB, ETIWO lub podobne, przeznaczone dla żarowych źródeł światła. Na życzenie Klienta mogą być stosowane dowolne oprawy, dostępne na rynku.

Do prowadzenia obwodów oświetleniowych i gniazd wtyczkowych stosowany jest osprzęt podtynkowy (rurki i puszki zatopione w ścianach stacji na etapie produkcji). Możliwe jest wykonanie obwodów pomocniczych stacji MAMRY w sposób wskazany przez Klienta (prowadzenie instalacji natynkowej, zwiększenie ilości obwodów, itp.). 

W stacjach MAMRY możliwe jest zastosowanie dodatkowej tablicy licznikowej do pomiaru energii. Tablica jest zamykana i może być plombowana. Usytuowanie tablicy licznikowej możliwe jest:

  • na ścianie po przeciwległej stronie rozdzielnicy nn (w stacjach z obsługą wewnętrzną),
  • w rozdzielnicy nn (rys.4),
  • w specjalnie nabudowanej wnęce obwodów pomocniczych w rozdzielnicy SN (konieczne wcześniejsze uzgodnienie z producentem rozdzielnicy).
W stacjach MAMRY możliwe jest zastosowanie dodatkowej wentylacji lub klimatyzacji. Elementy potrzebne do prawidłowego funkcjonowania urządzeń wentylacji lub klimatyzacji mogą być instalowane na drzwiach, kratkach wentylacyjnych, dodatkowych otworach lub kanałach wykonanych na potrzeby tych elementów stacji.

Stacje MAMRY mogą zostać także dostosowane do nietypowych potrzeb Klienta.

System transformatorowych stacji kontenerowych w obudowie betonowej MAMRY


© Copyright by Elektromontaż Poznań S.A.