Budowa

Budowa i stabilna konstrukcja kontenerowych stacji rozdzielczych w obudowie metalowej WIGRY pozwalają na montowanie ich na konstrukcjach drgających

Obudowa kontenerowych stacji rozdzielczych WIGRY składa się z: 
a) podstawy – która może być wykonana jako:
        - rama o wysokości dostosowanej do wymagań Klienta
        - płozy
        - ponton,
        - fundament betonowy (stanowiacy jednocześnie piwnicę kablową) 
b) ścian – wykonanych z profili aluminiowych lub z paneli z blach alucynkowych, ocieplonych wełną mineralną,
c) dachu – jego budowa może być dostosowana do warunków klimatycznych i wymagań architektonicznych.

Fot. 1. Przykład kontenerowej stacji rozdzielczej WIGRY 35/12 kV

Wigry_stacja_35_6kv_10.jpg

Warianty wyposażenia kontenerowych stacji rozdzielczych WIGRY:

- rozdzielnica średniego napięcia (jedno- lub dwuczłonowa), pracująca jako:
                        - rozdzielnica jednosekcyjna
                        - dwie rozdzielnice jednosekcyjne
                        - rozdzielnica dwusekcyjna

- transformator (transformatory):
                        - żywiczny
                        - olejowy

- rozdzielnica niskiego napięcia (jednoczłonowa), pracująca jako:
                        - rozdzielnica jednosekcyjna
                        - dwie rozdzielnice jednosekcyjne
                        - rozdzielnica dwusekcyjna

- inne:
                        - rozdzielnica prądu stałego
                        - bateria kondensatorów
                        - agregat prądotwórczy
                        - rozruszniki
                        - falowniki
                        - szafy sterowników
                        - urządzenia telemechaniki

Przykladowe_rozmieszczenie_urzadzen_w_kontenerowej_stacji_rozdzielczej_WIGRY.JPG
Fot. 2. Przykładowe rozmieszczenie urządzeń w kontenerowej stacji rozdzielczej WIGRY

System kontenerowych stacji rozdzielczych w obudowie metalowej WIGRY

© Copyright by Elektromontaż Poznań S.A.