Dane rejestrowe

Poniżej przedstawiamy nasze dane rejestrowe:
 
Elektromontaż Poznań S.A.
ul. Wieruszowska 12/16,
60-166 Poznań
NIP: 779-20-90-814

Spółka wpisana do rejestru w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto
i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000060700.
Kapitał zakładowy 18 387 880 PLN.
 
Redakcja:
Elektromontaż Poznań S.A.
ul. Wieruszowska 12/16,
60-166 Poznań
 
Redaktor Naczelny:
Ewa Kalembasa

© Copyright by Elektromontaż Poznań S.A.