Uziemienia

Uziemienie ochronne
W rozdzielnicach ODRA, w przedniej, dolnej części przedziału przyłącza kablowego każdego pola prowadzona jest główna szyna uziemienia ochronnego. Wykonana jest z miedzi o przekrojach 40x5 mm lub 40x10 mm. Szyna ta połączona jest z podstawowymi elementami konstrukcji. 

Uziemienia aparatów elektrycznych znajdujących się w poszczególnych polach połączone są z główną szyną uziemiającą przy pomocy dodatkowych szyn uziemiających.

Główna szyna uziemiająca wyprowadzana jest na zewnątrz rozdzielnicy, do połączenia z systemem uziemień obiektu, poprzez otwory w osłonach bocznych w skrajnych polach. Istnieje możliwość, w szczególnych przypadkach, wyprowadzenia połączenia głównej szyny uziemiającej z systemem uziemienia obiektu do kanału kablowego.

Uziemienie szyn zbiorczych
Rozdzielnice ODRA są rozdzielnicami przedziałowymi, zatem nie ma bezpośredniego dostępu do szyn zbiorczych. Uziemienie szyn zbiorczych możliwe jest tylko w polach pomiarowych, które są wyposażone w uziemniki szyn zbiorczych.
 

System przedziałowych rozdzielnic średniego napięcia ODRA 

© Copyright by Elektromontaż Poznań S.A.