Uziemienia

W rozdzielnicach DRAWA, w przedniej, górnej części przedziału przyłącza kablowego każdego pola prowadzona jest główna szyna uziemienia ochronnego. Wykonana jest ona z miedzi o przekrojach 30x5 mm. Szyna ta połączona jest z podstawowymi elementami konstrukcji. 

Uziemienia aparatów elektrycznych znajdujących się w poszczególnych polach połączone są z główną szyną uziemiającą przy pomocy dodatkowych szyn uziemiających. 

Główna szyna uziemiająca wyprowadzana jest na zewnątrz rozdzielnic, do połączenia z systemem uziemień obiektu, poprzez otwory w osłonach bocznych w skrajnych polach. Istnieje możliwość, w szczególnych przypadkach, wyprowadzenia połączenia głównej szyny uziemiającej z systemem uziemień obiektu do kanału kablowego.

System małogabarytowych wnętrzowych rozdzielnic średniego napięcia DRAWA

© Copyright by Elektromontaż Poznań S.A.