Aparatura

Zestawienie podstawowej aparatury obwodów głównych stosowanej w rozdzielnicach DRAWA
Lp.
Aparat
Typ
Producent
Uwagi
1.
Wyłączniki
FLUVAC
VEI
patrz „Opis wyposażenia”
VEIGAS
VEI
SF6
VEIVACUUM
VEI
próżniowy
inne
inne
patrz „Opis wyposażenia”
2.
Rozłączniki
FLUORC
VEI
patrz „Opis wyposażenia”
3.
Przekładniki prądowe
IMZ
ABB
-
ACI
ARTECHE
-
inne
inne
po uzgodnieniu
4.
Przekładniki
napieciowe
UMZ, UMZ
ABB
-
UCI, VCI
ARTECHE
-
inne
inne
po uzgodnieniu
5.
Uziemniki
E
ABB
-
inne
inne
po uzgodnieniu
6.
Przekładniki ziemnozwar-ciowe
IO-10, IO-11, IO-12, IO-22
Energotest
-
IO-1s
ABB
-
Inne
Inne
po uzgodnieniu
7.
Ograniczniki przepięć
POLIM-D, GXE, GXR
ABB
-
Inne
Inne
po uzgodnieniu
8.
Izolatory
JO-…
KIZO
Wsporcze
MCL-I-…-08-W
METALIMEX
Wsporcze
JOR-…
KIZO
wsporczo-reaktancyjne
MCL-I-…-08-SC
METALIMEX
wsporczo-reaktancyjne
Inne
inne
po uzgodnieniu
 
Wyłącznik FLUVAC
Wyłączniki FLUVAC to urządzenia, w których w szczelnej (IP68) obudowie metalowej, wypełnionej sześciofluorkiem siarki (SF6) zabudowane są trzy aparaty:
  • odłącznik,
  • uziemnik,
  • wyłącznik próżniowy.
Charakterystyki wyłącznika FLUVAC odpowiadają charakterystykom typowym dla wyłączników próżniowych (zdolność łączeniowa, trwałość mechaniczna, trwałość łączeniowa, niezawodność, prosta obsługa i kontrola). Odłącznik i uziemnik są aparatami pracującymi w izolacji z sześciofluorku siarki. Schematyczna budowa wyłącznika FLUVAC została pokazana na rysunku 6.
 
 fluvac_03.2009.png
Rys. 6. Wyłącznik FLUVAC
 
Rozłącznik FLUORC
Rozłączniki FLUORC to urządzenia, w których w szczelnej (IP68) obudowie metalowej, wypełnionej sześciofluorkiem siarki (SF6) zabudowane są dwa aparaty:
  • rozłącznik,
  • uziemnik.
Rozłączniki FLUORC posiadają wykonanie przeznaczone do współpracy z wkładkami bezpiecznikowymi zabezpieczającymi np. transformatory. Maksymalny prąd znamionowy takich wkładek bezpiecznikowych wynosi 100 A, a maksymalna moc zabezpieczanych transformatorów – 1000 kVA. 
Schematyczna budowa rozłącznika FLUORC została pokazana na rysunku 7.
 
RYS_7.jpg 
Rys. 7. Rozłącznik FLUORC
 
Inne wyłączniki
W rozdzielnicach DRAWA, oprócz wyłączników firmy VEI-a (FLUVAC, VEIGAS, VEIVACUUM), mogą być stosowane wyłączniki innych firm. Przykładowo:
  • VD4/R (wyłączniki próżniowe firmy ABB),
  • HD4/R (wyłączniki w izolacji SF6 firmy ABB),
  • BB/TEL (wyłączniki próżniowe firmy TAVRIDA ELECTRIC).

System małogabarytowych wnętrzowych rozdzielnic średniego napięcia DRAWA

© Copyright by Elektromontaż Poznań S.A.