Uziemienia

Uziemienie ochronne
W rozdzielnicach NAREW, w przedniej, dolnej części każdego pola prowadzona jest główna szyna uziemienia ochronnego. Wykonana jest z miedzi o przekroju 40x5 mm. Szyna ta połączona jest z podstawowymi elementami konstrukcji. Uziemienia aparatów elektrycznych znajdujących się w poszczególnych polach połączone są z główną szyną uziemiającą przy pomocy dodatkowych szyn uziemiających.

Główna szyna uziemiająca wyprowadzana jest na zewnątrz rozdzielnicy, do połączenia z systemem uziemień obiektu, poprzez otwory w osłonach bocznych w skrajnych polach. Istnieje możliwość, w szczególnych przypadkach, wyprowadzenia głównej szyny uziemiającej z systemem uziemienia obiektu do kanału kablowego.

Uziemienie szyn zbiorczych
W rozdzielnicach NAREW uziemienie szyn zbiorczych może być realizowane w polach pomiarowych, które są wyposażone w uziemniki szyn zbiorczych.

System bezprzedziałowych rozdzielnic średniego napięcia NAREW


© Copyright by Elektromontaż Poznań S.A.