Aparatura

Zestawienie podstawowej aparatury obwodów głównych stosowanej w rozdzielnicach NAREW
Lp.
Aparat
Typ
Producent
Uwagi
1
Wyłączniki
VD4, HD4
ABB

LF, EVOLIS Schneider

VEP
GELPAG

SION
Siemens

inne
inne
po uzgodnieniu
2
Rozłączniki
OR4, OR5
ABB
NAL, NALF
ABB
OM, OMB
ZWAE
inne
inne
po uzgodnieniu
3
Odłączniki
OWIII
ABB
OW
ZWAE
inne
inne
po uzgodnieniu
4
Przekładniki
prądowe
IMZ, TPU
ABB
ACI
ARTECHE
inne
inne
po uzgodnieniu
5
Przekładniki
napięciowe
UMZ
ABB
UCI, VCI
ARTECHE
inne
inne
po uzgodnieniu
6
Uziemniki
E
ABB
7
Przekładniki
ziemnozwarciowe
IO-10, IO-11, IO-12, IO-22
Energotest
IO-1s
ABB
inne
inne
po uzgodnieniu
8
Ograniczniki przepięć
ASM
APATOR
POLIM, GXE, GXR
ABB  
inne
inne
po uzgodnieniu
9
Izolatory
SPWSGc-20-12-17,5/1,25
Elektromontaż Kielce
przepustowe
MCL-IP-01/02
METALIMEX
przepustowe
IPW RV 17,5/1,6
Elektromontaż Kielce
wsporczo-przepustowe
SPS 8 17,5/1,6
IEL Międzylesie
wsporczo-przepustowe
JOR-8/75, JOR-8/95
KIZO
wsporczo-reaktancyjne
MCL-I-12-17,5-08-sc
METALIMEX
wsporczo-reaktancyjne
inne
inne
po uzgodnieniu
10
Transformatory
TPW
Transformex
inne
inne
po uzgodnieniu
11
Baterie kondensatorów
QYLP
Nokian
DUCATI
DUCATI
inne
inne
po uzgodnieniu

System bezprzedziałowych rozdzielnic średniego napięcia NAREW


© Copyright by Elektromontaż Poznań S.A.