Budowa

Stacje MAMRY mogą być wykonywane w wielu wariantach, które różnią się od siebie ilością transformatorów pracujących w stacji (1-transfor­matorowe, 2-transformatorowe) oraz sposobem dostępu do urządzeń zainstalowanych wewnątrz (z obsługą wewnętrzną lub zewnętrzną).

W stacjach MAMRY istnieje możliwość oddzielenia rozdzielni średniego napięcia oraz wydzielenia części dostawcy od części odbiorcy energii (w stacjach z obsługą wewnętrzną). Ponadto istnieje możliwość budowy stacji z wydzielonymi pomieszczeniami dla agregatów prądotwórczych, akumulatorów lub innych urządzeń w zależności od potrzeb Klienta.

Obudowy stacji MAMRY ze względu na potrzebę dostosowania do warunków panujących w miejscach zabudowy, mogą być wykonane zgodnie z potrzebami Klienta (np. pokrycie tynkiem w dowolnym kolorze wg palety RAL,   obłożenie płytkami klinkierowymi, wykonanie dachu dopasowanego do istniejącej zabudowy, itp.).

Zastosowanie obudowy betonowej stacji MAMRY eliminuje zjawisko skraplania pary wodnej na wewnętrznych ścianach stacji. Zastosowanie stolarki wykonanej z aluminium lub blach z pokryciem alucynkowym pokrytych farbą proszkową zapewnia estetykę i odporność na korozję.

Na życzenie Klienta możliwe jest zainstalowanie dodatkowych urządzeń wspomagających poprawną pracę oraz zapewniających komfort i bezpieczeństwo obsługi (dodatkowa wentylacja, klimatyzacja, ogrzewanie, sygnalizacja przeciwpożarowa i inne).


BUDOWA STACJI MAMRY

Obudowa transformatorowych stacji kontenerowych MAMRY składa się z trzech zasadniczych części:
1. fundamentu
2. korpusu
3. dachu

Przykładowy widok pojedynczego segmentu stacji MAMRY przedstawiają rysunki 1A i 1B.
 
 
Rys.1A Obudowa stacji MAMRY z obsługą wewnętrzną
Rys.1B Obudowa stacji MAMRY z obsługą zewnętrzną
Zobacz rysunek

Ad 1. 
Fundament
, wykonany z żelbetu, jest osadzony w gruncie i stanowi element nośny stacji. Jest on jednocześnie piwnicą kablową, wyposażoną w przepusty kablowe. Dodatkowo może posiadać misę olejową do wychwytywania ewentualnego wycieku oleju z transformatora. Pojemność misy olejowej jest dostosowana do zebrania 100% oleju i zależy od transformatora umieszczonego w stacji.
Przepusty kablowe dostosowane są do ilości i typu kabli wychodzących ze stacji na zewnątrz.

Ad 2. 
Korpus
, wykonany z żelbetu, stanowi część nadziemną stacji. Osadzony jest na fundamencie i wyposażony w otwory drzwiowe i wentylacyjne wykonane z aluminium lub blach z pokryciem alucynkowym pokrytych farbą proszkową. Posadzka wyposażona jest w przepusty kablowe oraz właz do piwnicy kablowej, może dodatkowo posiadać misę olejową. Korpus może być wykonany odpowiednio do występujących warunków w miejscu zabudowy stacji. W celu dostosowania do architektury otoczenia ściany zewnętrzne stacji MAMRY mogą być pokryte np. tynkiem w dowolnym kolorze, obłożone płytkami, wykończone kamykiem płukanym, itp.

Ad 3. 
Dach
może być wykonany zgodnie z potrzebami Klienta (dach płaski, jednospadowy, dwuspadowy kopertowy) i pokryty wybranym pokryciem dachowym (dachówka, blachodachówka, gonty lub innym).
W przypadku konieczności budowy stacji o gabarytach większych niż maksymalne dla pojedynczego segmentu, możliwe jest zestawienie kilku segmentów
Powierzchnia przylegania poszczególnych segmentów do siebie może być wykonana jako pełna ściana, wyposażona w otwory drzwiowe lub segmenty w miejscu połączenia ze sobą mogą nie mieć ściany.

Przykład stacji zbudowanej z kilku segmentów przedstawiają fot.1 i fot.2

fot_1.jpg
Fot. 1 Stacja MAMRY złożona z dwóch segmentów

fot_2.jpg
Fot. 2 Stacja MAMRY złożona z czterech segmentów

System transformatorowych stacji kontenerowych w obudowie betonowej MAMRY


© Copyright by Elektromontaż Poznań S.A.