Zgodność z normami

Szafy PROSNA wykonano zgodnie z normą PN-EN/60439-1.

Szafa rozdzielczo - sterownicza PROSNA

© Copyright by Elektromontaż Poznań S.A.