Produkty dla Budownictwa Ogólnego

Oferta Zakładu Produkcji Urządzeń Elektroenergetycznych przeznaczona dla rynku budownictwa ogólnego obejmuje rozdzielnice niskiego oraz średniego napięcia oraz kontenerowe stacje transformatorowe.

  • DRAWA i ODRA tu rozdzielnice średniego napięcia dedykowe dla rynku budownictwa ogólnego
  • Transformatorowe stacje kontenerowe w obudowie betonowej MAMRY
  • Kontenerowe stacje rozdzielcze WIGRY 
  • Oferta ZPUE w zakresie nieskich napięć dla budownictwa ogólnego to rozdzielnice WARTA oraz xEnergy

© Copyright by Elektromontaż Poznań S.A.