Zastosowanie

Kontenerowe stacje rozdzielcze w obudowie metalowej WIGRY przeznaczone są do zasilania energią elektryczną, z sieci kablowych i napowietrznych różnorodnych odbiorów przemysłowych (np. tam, gdzie stosowane są napędy przenośników taśmowych, pomp, wentylatorów itp.), a także odbiorców energetyki zawodowej.
 
Kontenerowe stacje rozdzielcze WIGRY znajdują zastosowanie do zasilania takich odbiorców jak:
- osiedla mieszkaniowe w miastach i wsiach
- parki i tereny rekreacyjne
- place budów
- zakłady przemysłowe
- zakłady górnicze (szczególnie górnictwo odkrywkowe)
- koleje
- telekomunikacja
- obiekty użyteczności publicznej

Nowoczesne rozwiązania konstrukcyjne stosowane w rozdzielczych stacjach kontenerowych WIGRY pozwalają na konfigurowanie stacji dostosowanych do wymagań Klientów.

System kontenerowych stacji rozdzielczych w obudowie metalowej WIGRY

© Copyright by Elektromontaż Poznań S.A.