Zastosowanie

System transformatorowych stacji kontenerowych w obudowie betonowej MAMRY przeznaczony jest do pracy w kablowych sieciach rozdzielczych energetyki zawodowej i przemysłowej w układzie pierścieniowym lub promieniowym o napięciu znamionowym do 24kV.

Transformatorowe stacje kontenerowe w obudowie betonowej MAMRY zostały przebadane w Instytucie Elektrotechniki w Warszawie i posiadają certyfikat nr 0349/NBR/07 potwierdzający ich parametry znamionowe oraz dopuszczający je do stosowania w zakładach energetycznych, elektrowniach, zakładach przemysłowych oraz innych przedsiębiorstwach wytwarzających, przesyłających lub użytkujących energię elektryczną.

Dzięki uniwersalności systemu możliwe jest dostosowanie układu stacji do zróżnicowanych wymagań klientów.

System transformatorowych stacji kontenerowych w obudowie betonowej MAMRY znajduje zastosowanie do zasilania takich odbiorców jak:

1.
Koleje
2. Osiedla mieszkaniowe w miastach
3. Osiedla podmiejskie i wsie

4. Parki i tereny rekreacyjne

5. Place budów

6. Zakłady przemysłowe, itp.
 

System transformatorowych stacji kontenerowych w obudowie betonowej MAMRY


© Copyright by Elektromontaż Poznań S.A.