Projektowanie

Projekt techniczny rozdzielnicy NAREW powinien zawierać takie elementy jak:

1. Schemat strukturalny rozdzielnicy
2. Elewację rozdzielnicy
3. Ustawienie rozdzielnicy
4. Schematy obwodów pomocniczych
5. Zestawienie aparatów
6. Rozmieszczenie aparatów
7. Wykaz tabliczek opisowych
8. Inne materiały.

Ad 1. Schemat strukturalny powinien przedstawiać:

1. Kolejność pól w widoku od przodu rozdzielnicy
2. Połączenia obwodów głównych rozdzielnicy
3. Wyposażenie poszczególnych pól rozdzielnicy
4. Przeznaczenie poszczególnych pól
5. Typy i podstawowe dane techniczne aparatów obwodów głównych
6. Połączenia rozdzielnicy z zewnętrznymi obwodami siłowymi.
Dodatkowo należy podać następujące informacje:

1. Rodzaj sieci i znamionowe napięcie robocze
2. Moc zwarciową obliczeniową
3. Prąd udarowy obliczeniowy
4. Napięcie i rodzaj prądu obwodów pomocniczych
5. System ochrony od porażeń
6. Kolejny numer pola rozdzielnicy
7. Przeznaczenie pól i przynależność do sekcji (dla umożliwienia wykonania opisu pól).

W przypadku zasilania rozdzielnicy z sieci energetyki, należy załączyć warunki techniczne przyłączenia.

Ad 2. Elewacja rozdzielnicy

Rysunek elewacji rozdzielnicy powinien być wykonany przy wykorzystaniu informacji zawartych w schematach znajdujących się na podstronie MATERIAŁY DO POBRANIA (schematy w AutoCad) i uzupełnony widokiem aparatów zainstalowanych na drzwiach przedziałów obwodów pomocniczych.

Ad 3. Ustawienie rozdzielnicy

Rysunek ustawienia rozdzielnicy powinien ukazywać usytuowanie rozdzielnicy, poszczególnych jej sekcji w pomieszczeniu, połączenia szynowe pomiędzy rozdzielnicą, jej sekcjami a innymi urządzeniami, konstrukcje wsporcze oraz inne elementy przewidziane w komplecie dostaw z rozdzielnicą.

Na rysunku 4 przedstawiono przykładowe ustawienie rozdzielnicy NAREW. Istnieje możliwość ustawienia rozdzielnicy w odległości mniejszej niż 50mm od ściany w przypadku, gdy pozwala na to wykończenie wnętrza pomieszczenia (podłoża, ścian itd).

rys_3_narew_08.png

 
rys.3. Przykładowe ustawienie przyścienne rozdzielnicy NAREW

Ad 4. Rozmieszczenie aparatów

Do pól rozdzielnic NAREW wyposażonych w przedział obwodów pomocniczych należy wykonać rysunek rozmieszczenia aparatury w tych przedziałach.

Ad 5. Wykaz tabliczek opisowych
 
Wykaz tabliczek opisowych powinien zawierać treść napisów, wymiary tabliczek oraz ewentualne wymagania w zakresie materiału.
 
Ad 6. Inne materiały

W przypadku dostawy z rozdzielnicą innych elementów należy dołączyć niezbędne dane, rysunki montażowe, konstrukcyjne itp.
 
 

System bezprzedziałowych rozdzielnic średniego napięcia NAREW


© Copyright by Elektromontaż Poznań S.A.