Próby odbiorowe

Każda rozdzielnica NAREW poddawana jest badaniom, które obejmują:

1. Próby funkcjonalne, mechaniczne
2. Sprawdzenie połączeń obwodów pomocniczych
3. Próby funkcjonalne obwodów pomocniczych
4. Próby napięciowe obwodów pomocniczych
5. Próby napięciowe obwodów głównych o częstotliwości sieci.

System bezprzedziałowych rozdzielnic średniego napięcia NAREW


© Copyright by Elektromontaż Poznań S.A.