Blokady

Wysoki stopień bezpieczeństwa pracy i eksploatacji rozdzielnic NAREW uzyskano dzięki zastosowanym blokadom mechanicznym i elektro-mechanicznym. Wymuszają one odpowiednią kolejność czynności związanych z uruchomieniem, czy odstawieniem pola (sekcji, rozdzielnicy). Zapobiegają wykonaniu błędnych operacji łączeniowych.

Zestawienie blokad stosowanych w rozdzielnicach NAREW
Lp.
Opis blokady
Rodzaj
Uwagi
1
blokada przemieszczenia członu wysuwnego z położenia próby do położenia pracy, gdy wyłącznik (stycznik) jest zamknięty
mechaniczna
zawsze
2
blokada przemieszczenia członu wysuwnego z położenia pracy do położenia próby, gdy wyłącznik (stycznik)jest zamknięty
mechaniczna
zawsze
3
blokada przemieszczenia członu wysuwnego z położenia próby do położenia pracy, gdy uziemnik jest zamknięty
mechaniczna
zawsze
oprócz pola
pomiarowego
4
blokada przemieszczenia członu wysuwnego, gdy drzwi pola nie są zamknięte
mechaniczna
opcja
5
blokada przemieszczenia członu wysuwnego z położenia próby do położenia pracy, gdy wtyczka złącza wielostykowego nie jest umieszczona w gnieździe
mechaniczna
opcja
6
blokada otwarcia drzwi wysokiego napięcia, gdy człon wysuwny znajduje się w położeniu praca lub w położeniu pośrednim
mechaniczna
zawsze
7
blokada unoszenia przegrody ruchomej, gdy człon znajduje się w położeniu oddzielenia (poza polem)
mechaniczna
zawsze
8
dodatkowa blokada unoszenia przegród ruchomych, gdy człon znajduje się w położeniu oddzielenia za pomocą kłódki
mechaniczna
opcja
9
blokada dostępu do gniazda napędu uziemnika, gdy człon wysuwny znajduje się w położeniu pracy lub w położeniu pośrednim
mechaniczna
zawsze
10
blokada otwarcia drzwi pola, gdy uziemnik nie jest zamknięty (w wersji wolnostojącej również drzwi tylnych)
mechaniczna
zawsze
11
blokada otwarcia drzwi pola odłącznikowego lub rozłącznikowego (bez uziemnika), gdy odłącznik lub rozłącznik jest zamknięty
mechaniczna
zawsze
12
blokada wprowadzenia członu wysuwnego o innym prądzie znamionowym lub innym przeznaczeniu
mechaniczna
opcja
13
blokada dostępu do gniazda napędu uziemnika, gdy przyłącze kablowe znajduje się pod napięciem
elektromagnetyczna
zawsze
14
blokada dostępu do gniazda napędu uziemnika, gdy uziemiane szyny znajdują się pod napięciem
elektromagnetyczna
zawsze w polu pomiarowym z uziemnikiem szyn
15
blokada w polu sprzęgłowym dwuszafowym (celka z członem wyłącznikowym i celka z członem odcinaczowym) wymuszająca prawidłową kolejność łączeń
mechaniczna, kluczykowa lub elektromagnetyczna
zawsze
16
blokada otwarcia (zamknięcia) odłącznika
elektromagnetyczna
opcja

System bezprzedziałowych rozdzielnic średniego napięcia NAREW


© Copyright by Elektromontaż Poznań S.A.