Mosty szynowe

W przypadkach, gdy konieczne są wyprowadzenia do połączeń napowietrznych, połączeń segmentów rozdzielni, połączeń rzędów pól różnych sekcji rozdzielni, istnieje możliwość wykonania mostów szynowych. Mosty te wykonywane są według indywidualnych uzgodnień z Klientem. 

Mosty posiadają osłony blaszane lub w uzasadnionych przypadkach osłony siatkowe.
Szyny wewnątrz mostów prowadzone są na izolatorach wsporczych.
 

System bezprzedziałowych rozdzielnic średniego napięcia NAREW


© Copyright by Elektromontaż Poznań S.A.