Budowa pól

Rozdzielnice NAREW zestawiane są z pól jednoczłonowych i dwuczłonowych, których wyposażenie jest różne w zależności od funkcji, jaką pole pełni w rozdzielnicy.
Poszczególne pola posiadają konstrukcję wykonaną z blach pokrytych powłoką aluminiowo- cynkową. Drzwi oraz osłony i pokrywy zewnętrzne pokryte są lakierem proszkowym w kolorze RAL odpowiadającym potrzebom Klienta.

Pola dwuczłonowe posiadają wydzielony przedział szyn zbiorczych.
Od góry konstrukcja pola osłonięta jest metalowymi pokrywami, które w stanach awaryjnych otwierają się pod ciśnieniem gazów powstałych podczas palenia się łuku elektrycznego wewnątrz pola. Konstrukcja pól jest odpowiednio wzmocniona dla zapewnienia dużej odporności na działanie wewnętrznego łuku elektrycznego (termiczne i dynamiczne). Budowę pola jednoczłonowego przedstawiono na rys. 1
narew_II_08.png

rys.1. Budowa pola jednoczłonowego rozdzielnic NAREW
A – przedział wysokiego napięcia
B – przedział obwodów pomocniczych
C – klapy wydmuchowe

Pola jednoczłonowe składają się z przedziału wysokiego napięcia oraz przedziału obwodów pomocniczych. Podstawowymi aparatami łączeniowymi takich pól są rozłączniki (OR4, OM lub NAL), rozłączniki z bezpiecznikami (OR5, OMB lub NALF) lub odłączniki (OW… lub OWIII). Dodatkowo, w zależności od przeznaczenia pola, mogą być zamontowane przekładniki prądowe lub napięciowe, izolatory reaktancyjne lub ograniczniki przepięć.

Pola dwuczłonowe składają się z członu stałego oraz członu wysuwnego. Budowę pola dwuczłonowego pokazano na rysunku 2. Do części „B” wprowadzany jest człon wysuwny, którym może być wyłącznik (próżniowy lub w izolacji SF6 (np. VD4, HD4), stycznik próżniowy z wkładkami bezpiecznikowymi (np. V-contact), odcinacz (np. TE) lub człon pomiarowy z przekładnikami napięciowymi (UMZ, UCI lub VCI).

narew_pol_08.png

rys.2. Budowa pola dwuczłonowego rozdzielnic NAREW
A – przedział szyn zbiorczych
B – przedział członu wysuwnego i przyłącza kablowego
C – przedział obwodów pomocniczych
D – człon wysuwny
E – wózek transportowy
F – klapy wydmuchowe

Człon wysuwny w tym przedziale może znajdować się w położeniach:

- „PRÓBA” - styki obwodów głównych członu są oddzielone od pozostałej części obwodów głównych pola,
- „PRACA” - styki obwodów głównych członu są połączone z pozostałą częścią obwodów głównych pola.

Człon wysuwny pomiędzy tymi położeniami przemieszczany jest miejscowo przy pomocy napędu ręcznego. Istnieje możliwość zdalnego sterowania przemieszczaniem członu ruchomego między położeniami „PRÓBA”- „PRACA” przy pomocy napędu silnikowego.

Człon wysuwny jest łączony z obwodami głównymi członu stałego pola za pomocą styków rozłącznych, których część ruchoma znajduje się na członie, a część stała znajduje się w żywicznych izolatorach wsporczo-przepustowych (połączenie z przedziałem szynowym) lub na izolatorach wsporczych (połączenie z częścią przyłączową pola).

W części „B” montowane mogą być (zależnie od typu pola) również przekładniki prądowe, przekładniki ziemnozwarciowe, przekładniki napięciowe, izolatory reaktancyjne lub ograniczniki przepięć. W części tej znajduje się także przyłącze kablowe do podłączenia kabla (lub kabli) zasilającego (lub odpływowego). Może być również przystosowaną do wprowadzenia szyn zasilających (od dołu, z boku lub od góry). 

Pola rozdzielnic NAREW przystosowane są do wprowadzenia kabli w izolacji z tworzywa sztucznego. Wprowadzenie do pól kabli w izolacji papierowej jest możliwe po zastosowaniu głowic małogabarytowych. Sposób wprowadzenia takich kabli wymaga uzgodnień z Działem Rozwoju ZPUE Elektromontażu Poznań.

W przedziale szyn zbiorczych na żywicznych izolatorach wsporczo-przepustowych i przepustowych są zamocowane szyny zbiorcze. W przedziale tym znajdują się również szyny odejściowe, które łączą pozostałą część pola z szynami zbiorczymi.

Z przedziałem członu wysuwnego i przyłącza kablowego łączone są poprzez żywiczne izolatory wsporczo-przepustowe, w których umieszczone są styki stałe.
Wszystkie szyny wykonane są z miedzi o przekroju prostokątnym z zaokrąglonymi krawędziami. Przekroje szyn są odpowiednio dobrane w zależności od prądów znamionowych szyn zbiorczych i pola. 

Szyny zbiorcze posiadają następujące przekroje:
- dla prądu znamionowego ciągłego 630 A
   - P40x10mm,
- dla prądu znamionowego ciągłego 1250 A
   - 2 x P40x10mm.

Szyny odejściowe posiadają następujące przekroje:
- dla prądu znamionowego ciągłego 630 A
   - P40x10mm,
- dla prądu znamionowego ciągłego 1250 A
   - 2 x P40x10mm.

W przedziale obwodów pomocniczych umieszczona jest aparatura obwodów pomocniczych. Jej rozmieszczenia dokonują pracownicy ZPUE Elektromontaż Poznań w oparciu o dostarczoną dokumentację. 

Przewody oraz kable obwodów pomocniczych wewnątrz przedziału prowadzone są w korytkach kablowych, a na zewnątrz przedziału wyprowadzane są poprzez dławiki gumowe. Obwody pomocnicze w pozostałych przedziałach prowadzone są w rurach ochronnych. Obwody okrężne pomiędzy sąsiednimi polami prowadzone są przez dławiki gumowe umieszczone w bocznych ścianach przedziału obwodów pomocniczych. Kable obwodów pomocniczych z poszczególnych pól rozdzielczych do pomieszczeń nastawni proponuje się prowadzić w kanale kablowym lub na drabinkach kablowych nad przedziałem obwodów pomocniczych (wyjście kabli sterowniczych poprzez dach).

Dla zapewnienia dużej łukoodporności i łukochronności konstrukcja pól została odpowiednio wzmocniona, a dachy wykonane tak, aby gazy powstałe w stanach awaryjnych podczas palenia się łuku powodowały ich otwarcie i rozprężenie do górnej części rozdzielni lub do zewnętrznego kanału dekompresyjnego.

System bezprzedziałowych rozdzielnic średniego napięcia NAREW


© Copyright by Elektromontaż Poznań S.A.