Zastosowanie

Bezprzedziałowe rozdzielnice średniego napięcia NAREW przeznaczone są do pracy w sieciach rozdzielczych energii elektrycznej prądu przemiennego o częstotliwości 50 Hz i napięciach znamionowych do 36 (40,5) kV.

Rozdzielnice NAREW zostały przebadane w Instytucie Elektrotechniki w Warszawie i posiadają certyfikaty nr 0491/NBR/08 oraz 0491r/NBR/08 potwierdzający ich parametry znamionowe oraz dopuszczający je do stosowania w zakładach energetycznych, elektrowniach, zakładach przemysłowych oraz innych przedsiębiorstwach wytwarzających, przesyłających lub użytkujących energię elektryczną.

Rozdzielnice NAREW można instalować m.in. w:
- głównych punktach zasilających
- rozdzielnicach potrzeb własnych
- transformatorowych stacjach kontenerowych.

System bezprzedziałowych rozdzielnic średniego napięcia NAREW


© Copyright by Elektromontaż Poznań S.A.