Narew

Bezprzedziałowe rozdzielnice NAREW przeznaczone są do przyjęcia i rozdziału energii elektrycznej trójfazowego prądu przemiennego przy znamionowym napięciu do 17,5 kV i częstotliwości 50 Hz w sieciach rozdzielczych energetyki przemysłowej i zawodowej. 

Dzięki bardzo małym gabarytom rozdzielnice NAREW mogą być instalowane w obiektach energetycznych nowych jak i modernizowanych, w których jest niewiele miejsca do zamontowania dużej ilości pól lub rozbudowy rozdzielnicy.
 
System bezprzedziałowych rozdzielnic średniego napięcia 
NAREW został nagrodzony srebrnym medalem Polskich Sieci Energetycznych na targch Expopower 2006 w Bielsku-Białej. 

NAREW
to rozdzielnice:
1. zestawiane z pól jedno- i dwuczłonowych
2. z wydzielonym przedziałem szynowym (pola dwuczłonowe)
3. wnętrzowe
4. łukochronne
5. bezpieczne
6. w obudowie metalowej
7. z izolacją powietrzną
8. z pojedynczym układem szyn zbiorczych
9. wyposażone w nowoczesną aparaturę łączeniową
 
Zalety rozdzielnic NAREW to:
1. małe gabaryty
2. wysokie bezpieczeństwo obsługi uzyskane przez:
  • system blokad mechanicznych i elektrycznych, które zapobiegają omyłkom łączeniowym podczas obsługi  rozdzielnicy
  • wykonywanie wszystkich czynności łączeniowych przy zamkniętych drzwiach
  • sygnalizację obecności napięcia w obwodzie głównym
  • rozwiązania konstrukcyjne chroniące przed skutkami łuku wewnętrznego
  • zastosowanie płyty izolacyjnej w wykonaniu jednoczłonowym
3. prosta obsługa i konserwacja dzięki Łatwemu dostępowi do aparatów i przyłączy
4. zastosowanie nowoczesnych aparatów gwarantujących niezawodność pracy rozdzielnicy
5. możliwość konfigurowania różnorodnych układów rozdzielnic dzięki możliwości zestawiania pól jedno- i dwuczłonowych
6. wysoka odporność na korozję

System bezprzedziałowych rozdzielnic średniego napięcia NAREW


© Copyright by Elektromontaż Poznań S.A.