Projektowanie

PROJEKTOWANIE ROZDZIELNIC DRAWA

Projekt techniczny powinien zawierać takie elementy jak:

 1. Schemat strukturalny rozdzielnicy
 2. Elewację rozdzielnicy
 3. Ustawienie rozdzielnicy
 4. Schematy obwodów pomocniczych
 5. Zestawienie aparatów
 6. Rozmieszczenie aparatów
 7. Wykaz tabliczek opisowych
 8. Inne materiały.

Ad. 1 Schemat strukturalny powinien przedstawiać:
 1. Kolejność pól w widoku od przodu rozdzielnicy
 2. Połączenia obwodów głównych rozdzielnicy
 3. Wyposażenie poszczególnych pól rozdzielnicy
 4. Przeznaczenie poszczególnych pól
 5. Typy i podstawowe dane techniczne aparatów obwodów głównych
 6. Połączenia rozdzielnicy z zewnętrznymi obwodami siłowymi.

Dodatkowo należy podać następujące informacje:
 1. Rodzaj sieci i znamionowe napięcie robocze
 2. Moc zwarciową obliczeniową
 3. Prąd udarowy obliczeniowy
 4. Napięcie i rodzaj prądu obwodów pomocniczych
 5. System ochrony od porażeń
 6. Kolejny numer pola rozdzielnicy,
 7. Przeznaczenie pól i przynależność do sekcji (dla umożliwienia wykonania opisu pól). 
W przypadku zasilania rozdzielnicy z sieci energetyki, należy załączyć warunki techniczne przyłączenia.
 
Ad. 2 Elewacja rozdzielnicy

Rysunek elewacji rozdzielnicy powinien być wykonany na podstawie informacji zawartych na kartach katalogowych i uzupełnić widokiem aparatów zainstalowanych na drzwiach przedziałów obwodów pomocniczych.

Ad. 3 Ustawienie rozdzielnicy

Rysunek ustawienia rozdzielnicy powinien ukazywać usytuowanie rozdzielnicy, poszczególnych jej sekcji w pomieszczeniu, połączenia szynowe pomiędzy rozdzielnicą, jej sekcjami a innymi urządzeniami, konstrukcje wsporcze oraz inne elementy przewidziane w komplecie dostaw z rozdzielnicą.
Na rysunku 11 przedstawiono przykładowe ustawienie rozdzielnicy DRAWA. Istnieje możliwość ustawienia rozdzielnicy w odległości mniejszej niż 50 mm od ściany w przypadku, gdy pozwala na to wykończenie wnętrza pomieszczenia (podłoża, ścian itd).

RYS_11.jpg
Rys. 11. Ustawienie rozdzielnicy DRAWA

Ad. 4 Schematy obwodów pomocniczych

Schematy obwodów pomocniczych powinny zawierać obwody sterowania, zabezpieczeń, pomiarów, automatyki, telemechaniki, algorytmy działania urządzeń sterowniczych i zabezpieczeniowych. Powinny również ukazywać połączenia wewnętrzne pomiędzy poszczególnymi polami rozdzielnicy oraz połączenia zewnętrzne. Powinny także zawierać tabele nastaw zabezpieczeń.

Ad. 5 Zestawienie aparatów

Zestawienie aparatów powinno zawierać ilość, typ i szczegółowe dane techniczne, zgodne z katalogami producentów.

Ad. 6 Rozmieszczenie aparatów 

Do pól rozdzielnic DRAWA wyposażonych w przedział obwodów pomocniczych należy wykonać rysunek rozmieszczenia aparatury w tych przedziałach.

Ad. 7 Wykaz tabliczek opisowych
Wykaz tabliczek opisowych powinien zawierać treść napisów, wymiary tabliczek oraz ewentualne wymagania w zakresie materiału.

Ad. 8 Inne materiały
W przypadku dostawy z rozdzielnicą innych elementów należy dołączyć niezbędne dane, rysunki montażowe, konstrukcyjne itp.
 

System małogabarytowych wnętrzowych rozdzielnic średniego napięcia DRAWA

© Copyright by Elektromontaż Poznań S.A.