Transport

Do transportu rozdzielnice DRAWA dzielone są na zestawy transportowe (jedno, dwa lub trzy pola). Każdy zestaw transportowy wyposażony jest w uchwyty transportowe. 

Elementy zdemontowane na czas transportu dostarczane są w oddzielnych opakowaniach. W przypadku, gdy Klient nie określi sposobu pakowania rozdzielnicy, zostanie on dostosowany do odległości, środka transportu, warunków

System małogabarytowych wnętrzowych rozdzielnic średniego napięcia DRAWA

© Copyright by Elektromontaż Poznań S.A.