Próby odbiorowe

Każda rozdzielnica DRAWA poddawana jest badaniom, które obejmują:
  1. Próby funkcjonalne, mechaniczne
  2. Sprawdzenie połączeń obwodów głównych i pomocniczych
  3. Próby funkcjonalne obwodów pomocniczych
  4. Próby napięciowe obwodów pomocniczych
  5. Próby napięciowe obwodów głównych napięciem o częstotliwości sieci.

System małogabarytowych wnętrzowych rozdzielnic średniego napięcia DRAWA

© Copyright by Elektromontaż Poznań S.A.