Blokady

Wysoki stopień bezpieczeństwa pracy i eksploatacji rozdzielnic DRAWA uzyskano dzięki zastosowanym blokadom mechanicznym i elektro-mechanicznym. 

Wymuszają one odpowiednią kolejność czynności związanych z uruchomieniem, czy też odstawieniem pola (sekcji, rozdzielnicy). Zapobiegają także wykonaniu błędnych operacji łączeniowych. 

Wykonanie dodatkowych blokad, wynikających ze specyficznych warunków, w jakich rozdzielnica ma pracować, wymaga uzgodnień w producentem rozdzielnicy.

Zestawienie blokad stosowanych w rozdzielnicach DRAWA
Lp.
Opis blokady
Rodzaj
Uwagi
1
Blokada wzajemna rozłącznik-uziemnik
mechaniczna
zawsze
2
Blokada wzajemna odłącznik-wyłącznik-uziemnik
mechaniczna
zawsze
3
Blokada otwarcia drzwi przedziału przyłączowego, gdy uziemnik (uziemniki) nie jest zamknięty
mechaniczna
zawsze
4
Blokada zamknięcia uziemnika, gdy część uziemiana znajduje się pod napięciem
elektro-mechaniczna
opcja
 

System małogabarytowych wnętrzowych rozdzielnic średniego napięcia DRAWA

© Copyright by Elektromontaż Poznań S.A.