Mosty szynowe

W przypadkach, gdy konieczne są wyprowadzenia do połączeń napowietrznych, połączeń segmentów rozdzielni oraz połączeń rzędów pól różnych sekcji rozdzielni, istnieje możliwość wykonania mostów szynowych. 

Mosty te wykonywane są według indywidualnych uzgodnień. 

Mosty posiadają osłony blaszane lub w uzasadnionych przypadkach osłony siatkowe. Szyny wewnątrz mostów prowadzone są na izolatorach wsporczych.
 

System małogabarytowych wnętrzowych rozdzielnic średniego napięcia DRAWA

© Copyright by Elektromontaż Poznań S.A.