Budowa pola

Małogabarytowe rozdzielnice DRAWA są rozdzielnicami przedziałowymi. Pole rozdzielcze wewnątrz podzielone jest na przedziały, które oddzielone są metalowymi przegrodami.

Pojedyncze pole posiada wydzielone przedziały:
  • szyn zbiorczych (wspólny dla kilku pól, zestawu, sekcji),
  • łącznika,
  • przyłącza kablowego,
  • obwodów pomocniczych.
W tylnej części pola znajduje się kanał dekompresyjny, do którego rozprężają się gazy powstałe podczas wewnętrznych zwarć łukowych.

Przykładowy przekrój pojedynczego pola rozdzielnic DRAWA przedstawiono na rysunku 1.
 
RYS_1.jpg
Rys. 1. Przekrój pola rozdzielczego rozdzielnic DRAWA

Przedział szyn zbiorczych

Szyny zbiorcze w rozdzielnicach DRAWA prowadzone są w wydzielonym przedziale (rys. 2). Przedział ten jest wspólny dla zestawu pól (cała rozdzielnica jednosekcyjna lub sekcja rozdzielnicy wielosekcyjnej). Szyny (miedziane o przekroju prostokątnym z zaokrąglonymi krawędziami) prowadzone są na izolatorach wsporczo-przepustowych stanowiących część łączników (FLUVAC lub FLUORC) a także na izolatorach wsporczych.
Przekrój szyn jest odpowiednio dobrany do wartości prądu znamionowego i zwarciowego.
 
RYS_2.jpg
Rys. 2. Przedział szyn zbiorczych rozdzielnic DRAWA

Przedział łącznika

Przedział łącznika tworzą rozłącznik (lub rozłącznik z uziemnikiem) typu FLUORC lub odłącznik z uziemnikiem i wyłącznikiem próżniowym typu FLUVAC umieszczone w szczelnej (IP68) obudowie wypełnionej sześciofluorkiem siarki (SF6).

Rozłączniki FLUORC i odłączniki-wyłączniki FLUVAC zbudowane są z budowy wykonanej ze stali nierdzewnej (A na rys. 3), w której umieszczone są elementy rozłącznika, wyłącznika i uziemnika.

Obudowa wyposażona jest w sześć izolatorów wsporczoprzepustowych (B), które stanowią styki główne aparatów, do których podłączane są obwody główne rozdzielnic.

Przednią część aparatów tworzy napęd (C), w którym umieszczone są elementy służące do wykonywania czynności łączeniowych (gniazda napędów), sprawdzania stanu łączników (wskaêniki położenia, wzierniki) itp. Napędy wyposażone są również w blokady mechaniczne oraz kluczykowe, zapewniające wykonanie tylko dozwolonych operacji łączeniowych.

Część tylna łącznika (D) została odpowiednio obudowana dla odprowadzenia gazów łukowych z łącznika do kanału dekompresyjnego.

RYS_3.jpg
Rys. 3. Przedział łącznika rozdzielnic DRAWA

Przedział przyłączowy

Przedział przyłączowy przeznaczony jest do podłączenia kabla (lub kabli) zasilającego lub odpływowego. Może być również przystosowany do wprowadzenia szyn zasilających (od dołu lub z boku). Pola rozdzielnic DRAWA przystosowane są do wprowadzenia kabli w izolacji z tworzywa sztucznego. Wprowadzenie do pól kabli w izolacji papierowej jest możliwe po zastosowaniu głowic małogabarytowych. Sposób wprowadzenia takich kabli wymaga uzgodnień z ZPUE Elektromontaż Poznań.

W przedziale przyłącza kablowego oprócz samego przyłącza, w zależności od typu pola, zainstalowane mogą być dodatkowe aparaty takie jak: przekładniki prądowe, przekładniki napięciowe, wkładki bezpiecznikowe, uziemnik, przekładnik ziemnozwarciowy, izolatory reaktancyjne do wskaźników napięcia, ograniczniki przepięć.
 
RYS_4.jpg 
Rys. 4. Przedział przyłączowy rozdzielnic DRAWA
 
Przedział obwodów pomocniczych

Przedział obwodów pomocniczych przeznaczony jest do zabudowy aparatury zabezpieczeniowej, sterowniczej, sygnalizacyjnej, pomiarowej. Przewody wchodzące do przedziału obwodów sterowniczych z innych przedziałów wprowadzane są poprzez dławiki gumowe. Przewody prowadzone do innych pól oraz obwody okrężne prowadzone są poprzez otwory umieszczone w bocznych ścianach przedziału obwodów pomocniczych. Wewnątrz tego przedziału układane są one w korytkach kablowych. Przewody i kable sterownicze i sygnalizacyjne na zewnątrz pola wyprowadzane są poprzez dławiki np. przez dach.

W przypadkach rozbudowanych obwodów pomocniczych, gdy nie ma wystarczającej ilości miejsca na aparaturę przeznaczoną do zabudowy w przedziale obwodów pomocniczych, wielkość tego przedziału może zostać powiększona (w górę, np. o 200 mm).

RYS_5.jpg
 
Rys.5. Przedział obwodów pomocniczych rozdzielnic DRAWA
 

System małogabarytowych wnętrzowych rozdzielnic średniego napięcia DRAWA

© Copyright by Elektromontaż Poznań S.A.