Dane techniczne

Dane techniczne rozdzielnic DRAWA
Napięcie znamionowe
kV
12
17,5
24
Napięcie robocze
kV
do 12
do 17,5
do 24
Znamionowy poziom izolacji
Napięcie probiercze udarowe
kV
75
95
125

Napięcie probiercze
1 min 50 Hz

kV
28
42(1)
38
50
Częstotliwość znamionowa
Hz
50
Liczba faz
3
Prąd znamionowy ciągły
A
630,1250
Prąd znamionowy 1-sek.
kA
20
20 (16(2))
Prąd znamionowy szczytowy
kA
50
50 (40(2))
Odporność łukowa
kA
20/1s

Stopień ochrony przy drzwiach zamkniętych

IP 4X

Klasa odporności na łuk wewnętrzny

AFLR
Klasa rodzaju przegród
PM

Klasa dostępności do przedziałów

LSC2B

Masa pojedynczego pola rozdzielnicy

kg
100-450
Układ szyn zbiorczych
pojedynczy
Gabaryty pól
 
Szerokość
mm
375, 500, 600(3), 750
Głębokość
mm
1000 (+220(4), +80(5))
Wysokość
mm
1700 (+200(6))
(1) Wymagania według ГOST 14693:1990
(2) dla pól z wyłącznikiem FLUVAC

(3) stosowane w szczególnych przypadkach (rozwiązania nietypowe)
(4) napęd wyłącznika
(5) napęd rozłącznika
(6) przedział niskiego napięcia

Warunki środowiskowe pracy
Rozdzielnice DRAWA z zainstalowaną aparaturą są przystosowane do pracy w warunkach normalnych (wg PN-EN-60694:2004), w pomieszczeniach o następujących warunkach środowiskowych:

Wysokość zainstalowania nad poziomem morza:

do 1000 m
Temperatura otoczenia:
 
szczytowa krótkotrwała
313 K (+40°C)

najwyższa średnia w ciągu doby

308 K (+35°C)
 
najwyższa średnia roczna
293 K (+20°C)
najniższa
248 K (-25°C)
Wilgotność:
 
średnia w ciągu doby
95%
średnia w ciągu miesiąca
90%

Średnia wartość ciśnienia pary wodnej:

średnia w ciągu doby
2,2 kPa
średnia w ciągu miesiąca
1,8 kPa

Kondensacja pary wodnej może wystąpić sporadycznie

System małogabarytowych wnętrzowych rozdzielnic średniego napięcia DRAWA

© Copyright by Elektromontaż Poznań S.A.