Zastosowanie

Małogabarytowe rozdzielnice średniego napięcia DRAWA przeznaczone są do pracy w sieciach rozdzielczych energii elektrycznej prądu przemiennego o częstotliwości 50 Hz i napięciach znamionowych do 24 kV.

Rozdzielnice DRAWA zostały przebadane w Instytucie Elektrotechniki w Warszawie i posiadają certyfikat nr 0714/NBR/09 potwierdzający ich paramatery znamionowe oraz dopuszczający je do stosowania w zakładach energetycznych, elektrowniach, zakładach przemysłowych oraz innych przedsiębiorstwach wytwarzających, przesyłających lub użytkujących energię elektryczną 

Dzięki bardzo małym wymiarom można je stosować:
  • jako rozdzielnice potrzeb własnych,
  • jako rozdzielnice główne w budynkach użyteczności publicznej, obiektach sportowych, itp.,
  • jako rozdzielnice główne lub oddziałowe zakładów przemysłowych,
  • w kompaktowych, prefabrykowanych stacjach kontenerowych,
  • w stacjach podziemnych.

System małogabarytowych wnętrzowych rozdzielnic średniego napięcia DRAWA

© Copyright by Elektromontaż Poznań S.A.