Drawa

System małogabarytowych, uniwersalnych rozdzielnic wnętrzowych DRAWA przeznaczony jest do przyjęcia i rozdziału energii elektrycznej trójfazowego prądu przemiennego przy znamionowym napięciu do 24kV i częstotliwości 50Hz w sieciach rozdzielczych energetyki przemysłowej i zawodowej.

Dzięki bardzo małym gabarytom rozdzielnice DRAWA mogą być instalowane w obiektach energetycznych nowych jak i modernizowanych, w których jest niewiele miejsca do zamontowania dużej ilości pól lub rozbudowy rozdzielnicy.

System małogabarytowych rozdzielnic średniego napięcia DRAWA został nagrodzony srebrnym medalem Polskich Sieci Energetycznych na targch Expopower 2006 w Bielsku-Białej. 

DRAWA
to rozdzielnice:
 1. uniwersalne
 2. wnętrzowe
 3. przedziałowe
 4. z pojedynczym układem szyn zbiorczych
 5. w osłonie metalowej
 6. z izolacją powietrzną
 7. z metalowymi przegrodami
 8. wyposażone w aparaturę łączeniową w izolacji gazowej
 9. łuk ochronne
 10. bezpieczne
 11. niezawodne
Zalety systemu małogabarytowych rozdzielnic DRAWA:
 1. Małe gabaryty
 2. Konstrukcja odporna na działanie wewnętrznego łuku elektrycznego
 3. Możliwość konfigurowania różnorodnych układów rozdzielnic
 4. Stosowanie nowoczesnej, niezawodnej aparatury łączeniowej
 5. Wysoka odporność na korozję
 6. Łatwa obsługa i konserwacja
 7. Niezawodność
 8. Wysokie bezpieczeństwo obsługi

System małogabarytowych wnętrzowych rozdzielnic średniego napięcia DRAWA

© Copyright by Elektromontaż Poznań S.A.