Opis wyposażenia

Podstawowe aparaty obwodów głównych rozdzielnicy BRDA
Lp.
Aparat
Typ
Producent
Uwagi
1.
Wyłączniki
VD4
ABB
Próżniowy
HD4
ABB
SF6
HVX
Areva
Próżniowy
EVOLIS
Schneider
Próżniowy
inne
inne
Po uzgodnieniu
2.
Odłączniki
WR-3
Elektromontaż Poznań
 
3.
Przekładniki prądowe
IMZ
ABB
 
ACI
ARTECHE
 
inne
inne
Po uzgodnieniu
4.
Przekładniki napięciowe
UMZ
ABB
 
UCI, VCI
ARTECHE
 
inne
inne
Po uzgodnieniu
5.
Uziemniki
E
ABB
 
inne
inne
 
6.
Przekładniki ziemnozwarciowe
IO-10, IO-11, IO-12, IO-22
Energotest
 
IO-1s
ABB
 
inne
inne
Po uzgodnieniu
7.
Ograniczniki przepięć
POLIM-D, GXE, GXR
ABB
 
inne
inne
Po uzgodnieniu
8.
Izolatory
SPWSGc
Elektromontaż Kielce
Przepustowe
MCL-IP
METALIMEX
Przepustowe
IPW RV
Elektromontaż Kielce
Wsporczo-przepustowe
SPS
IEL Międzylesie
Wsporczo-przepustowe
JOR
KIZO
Wsporczo- reaktancyjne
MCL-I
METALIMEX
Wsporczo- reaktancyjne
inne
inne
Po uzgodnieniu

System rozdzielnic dwusystemowych średniego napięcia BRDA

© Copyright by Elektromontaż Poznań S.A.