Zastosowanie

System rozdzielnic dwusystemowych średniego napięcia BRDA przeznaczony jest do przyjęcia i rozdziału energii elektrycznej trójfazowego prądu przemiennego przy znamionowym napięciu do 17,5kV i częstotliwości 50Hz w sieciach rozdzielczych energetyki przemysłowej i zawodowej. 

Dzięki dwusystemowości zasilania rozdzielnica BRDA może być stosowana w warunkach, gdzie niezawodność oraz elastyczność przełączania między różnymi źródłami zasilania stanowi o bezpieczeństwie/ utrzymaniu procesu produkcji (obiekty przemysłowe, energetyka).

Rozdzielnice BRDA znajdują zastosowanie m.in. w:
- Elektrowniach
- Zakładach energetycznych
- Zakładach przemysłowych

System rozdzielnic dwusystemowych średniego napięcia BRDA

© Copyright by Elektromontaż Poznań S.A.