Brda

Dwusystemowe rozdzielnice BRDA przeznaczone są do przyjęcia i rozdziału energii elektrycznej trójfazowego prądu przemiennego przy znamionowym napięciu do 17,5 kV i częstotliwości 50 Hz w sieciach rozdzielczych energetyki przemysłowej i zawodowej.
 
Dzięki zastosowanym rozwiązaniom rozdzielnice BRDA stosowane są w obiektach wymagających bardzo dużej niezawodności zasilania oraz elastyczności przełączania między różnymi źródłami zasilania, na przykład w przemyśle oraz energetyce zawodowej.

System rodzielnic dwusystemowych średniego napięcia BRDA został nagrodzony złotym medalem Targów Poznańskich w czasie targów Expopower 2007.

BRDA to rozdzielnice:
1. z podwójnym systemem szyn zbiorczych
2. przedziałowe
3. w osłonie metalowej
4. z metalowymi przegrodami
5. dwuczłonowe
6. wolnostojące
7. wnętrzowe
8. z izolacją powietrzną
9. wyposażone w nowoczesną aparaturę łączeniową

Zaletami systemu rozdzielnic dwusystemowych średniego napięcia BRDA są:

1. nowoczesne rozwiązania konstrukcyjne
2. wysoka odporność na działanie łuku elektrycznego
3. łukochronność 
4. możliwość konfigurowania różnorodnych układów rozdzielnic
5. wysokie bezpieczeństwo obsługi 
6. duża niezawodność pracy
7. wysoka odporność na korozję
8. łatwa obsługa i konserwacja

System rozdzielnic dwusystemowych średniego napięcia BRDA

© Copyright by Elektromontaż Poznań S.A.