Transport

Do transportu rozdzielnice ODRA dzielone są na zestawy. Człony wysuwne i inne elementy zdemontowane na czas transportu dostarczane są oddzielnych opakowaniach. 

W przypadku, gdy Klient nie określi sposobu pakowania rozdzielnicy, zostanie on dostosowany przez pracowników ZPUE Elektromontaż Poznań do odległości, środka transportu, warunków atmosferycznych itp.
 
 

System przedziałowych rozdzielnic średniego napięcia ODRA 

© Copyright by Elektromontaż Poznań S.A.