Próby odbiorowe

Każda rozdzielnica ODRA poddawana jest badaniom, które obejmują:
 
  1. Próby funkcjonalne, mechaniczne
  2. Sprawdzenie połączeń obwodów pomocniczych
  3. Próby funkcjonalne obwodów pomocniczych
  4. Próby napięciowe obwodów pomocniczych
  5. Próby napięciowe obwodów głównych o częstotliwości sieci.
 
 

System przedziałowych rozdzielnic średniego napięcia ODRA 

© Copyright by Elektromontaż Poznań S.A.