Blokady

Bezpieczeństwo pracy i eksploatacji rozdzielnic ODRA uzyskano dzięki zastosowanym blokadom mechanicznym i elektromechanicznym. Wymuszają one odpowiednią kolejność czynności związanych z obsługą rozdzielnic. Zapobiegają wykonaniu błędnych operacji łączeniowych.

Zestawienie blokad stosowanych w rozdzielnicach ODRA
Lp.
Opis blokady
Rodzaj
Uwagi
1.
blokada przemieszczenia członu wysuwnego z położenia próby do położenia pracy, gdy
wyłącznik (stycznik) jest zamknięty
mechaniczna
zawsze
2.
blokada przemieszczenia członu wsuwnego z położenia pracy do położenia próby, gdy wyłącznik (stycznik) jest zamknięty
mechaniczna
zawsze
3.
blokada przemieszczenia członu wysuwnego z położenia próby do położenia pracy, gdy uziemnik jest zamknięty
mechaniczna
zawsze
oprócz pola
pomiarowego
4.
blokada przemieszczenia członu wysuwnego, gdy drzwi przedziału członu wysuwnego są otwarte
mechaniczna
zawsze
5.
blokada przemieszczenia członu wysuwnego z położenia próby do położenia pracy, gdy wtyczka
złącza wielostykowego nie jest umieszczona w gnieździe
mechaniczna
opcja
6.
blokada otwarcia drzwi przedziału członu wysuwnego, gdy człon wysuwny znajduje się w położeniu pracy lub w położeniu pośrednim
mechaniczna
zawsze
7.
blokada unoszenia przegród ruchomych, gdy człon wysuwny znajduje się w położeniu oddzielenia (poza polem)
mechaniczna
zawsze
8.
dodatkowa blokada unoszenia przegród ruchomych, gdy człon wysuwny znajduje się w położeniu oddzielenia za pomocą kłódki
mechaniczna
opcja
9.
blokada dostępu do gniazda napędu uziemnika, gdy człon wysuwny znajduje się w położeniu pracy
lub w położeniu pośrednim
mechaniczna
zawsze
10.
blokada otwarcia drzwi przedziału przyłączowego, gdy uziemnik nie jest zamknięty (w wersji wolnostojącej również drzwi tylnych)
mechaniczna
zawsze
11.
blokada wprowadzenia członu wysuwnego o innym prądzie znamionowym lub innym przeznaczeniu
mechaniczna
opcja
12.
blokada dostępu do gniazda napędu uziemnika, gdy przyłącze kablowe znajduje się pod napięciem
elektromagnetyczna
zawsze
13.
blokada dostępu do gniazda napędu uziemnika, gdy obwody główne są pod napięciem
elektromagnetyczna
zawsze w polu pomiarowym
z uziemnikiem szyn
14.
blokada w polu sprzęgłowym dwuszafowym (celka z członem wyłącznikowym i celka z członem odcinaczowym) wymuszająca prawidłową kolejność łączeń
mechaniczna, kluczykowa lub
elektromagne-tyczna
zawsze
 

System przedziałowych rozdzielnic średniego napięcia ODRA 

© Copyright by Elektromontaż Poznań S.A.