Mosty szynowe

W przypadkach, gdy konieczne są wyprowadzenia do połączeń napowietrznych, połączeń segmentów rozdzielnic, połączeń rzędów pól różnych sekcji rozdzielnic, istnieje możliwość wykonania mostów szynowych. Mosty te wykonywane są według indywidualnych uzgodnień. Mosty posiadają osłony blaszane lub w uzasadnionych przypadkach osłony siatkowe. Szyny wewnątrz mostów prowadzone są na izolatorach wsporczych.

System przedziałowych rozdzielnic średniego napięcia ODRA 

© Copyright by Elektromontaż Poznań S.A.