Budowa pola

Rozdzielnice ODRA są rozdzielnicami dwuczłonowymi, przedziałowymi, jednosystemowymi. Pojedyncze pole składa się z członu stałego oraz członu wysuwnego. Człon stały podzielony został na następujące przedziały:

1. przedział szyn zbiorczych (A)
2. przedział członu wysuwnego (B)
3. przedział przyłączowy (C)
4. przedział obwodów pomocniczych (D)


RYS_1.jpg
rys. 1. Przekrój pola rozdzielczego ODRA 

A – przedział szyn zbiorczych
B – przedział członu wysuwnego
C – przedział przyłączowy
D – przedział obwodów pomocniczych
E – człon wysuwny

Przedział szyn zbiorczych (A)
Przedział szyn zbiorczych zawiera szyny główne oraz szyny odejściowe, które łączą szyny główne ze stykiem stałym poprzez izolatory wsporczo-przepustowe. Dostęp do szyn zbiorczych możliwy jest od góry po zdemontowaniu klap wydmuchowych przedziału.
Przejście szyn zbiorczych do sąsiedniego pola odbywa się poprzez żywiczne izolatory przepustowe. Wszystkie szyny wykonane są z miedzi o przekroju prostokątnym z zaokrąglonymi krawędziami. Przekroje szyn są odpowiednio dobrane w zależności od prądów znamionowych szyn zbiorczych i pola.


Przedział członu wysuwnego (B)

Człony wysuwne mogą być w wykonaniu:

  • człon wysuwny z wyłącznikiem,
  • człon wysuwny ze stycznikiem (do 12kV),
  • człon wysuwny z odcinaczem,
  • człon wysuwny z przekładnikami napięciowymi.

Człon wysuwny w polu może być przemieszczany, pozostając mechanicznie połączony z rozdzielnicą do położeń:

pracy - w tym położeniu człon wysuwny jest wsunięty tak, że połączone są styki obwodu głównego i styki obwodów pomocniczych,

próby – w tym położeniu człon wysuwny jest wsunięty tak, że rozłączone styki obwodu głównego stwarzają bezpieczną przerwę izolacyjną a styki obwodów pomocniczych połączone.

Człon wysuwny może również przyjmować położenie oddzielenia, w tym położeniu człon wysuwny jest wysunięty tak, że styki obwodu głównego stwarzają bezpieczną przerwę izolacyjną a styki obwodów pomocniczych są rozłączone. Człon wysuwny może być wysunięty z pola na wózek transportowy dostarczany z rozdzielnicą.

Przedział przyłączowy (C)
Przedział przyłączowy przeznaczony jest do przyłączenia kabla (lub kabli) zasilającego lub odbiorczego. Może być również przystosowany do wprowadzenia szyn zasilających (od dołu, z boku lub od góry).
Pola rozdzielcze
ODRA przystosowane są do wprowadzenia kabli w izolacji z tworzywa sztucznego. Wprowadzenie do pól kabli w izolacji papierowej jest możliwe po zastosowaniu głowic małogabarytowych. Sposób wprowadzenia takich kabli wymaga uzgodnień z producentem rozdzielnicy. W przypadku wprowadzania do pól większej ilości kabli zalecany jest dobór pól o większej głębokości (1450mm). W przedziale przyłączowym oprócz samego przyłącza, w zależności od typu pola, zainstalowane mogą być dodatkowe aparaty takie jak: przekładniki prądowe, przekładniki napięciowe, uziemnik, transformator ziemnozwarciowy, izolatory reaktancyjne do wskaźników napięcia, ograniczniki przepięć.

Przedział obwodów pomocniczych (D)
Przedział obwodów pomocniczych przeznaczony jest do zabudowy aparatury zabezpieczeniowej, sterowniczej, sygnalizacyjnej, pomiarowej.
Przewody wchodzące do przedziału obwodów pomocniczych z innych przedziałów wprowadzane są poprzez dławiki gumowe, przewody prowadzone do innych pól, obwody okrężne prowadzone są poprzez otwory umieszczone w bocznych ścianach przedziału obwodów pomocniczych. Wewnątrz tego przedziału układane są w korytkach kablowych. Przewody i kable sterownicze i sygnalizacyjne na zewnątrz pola wyprowadzane są poprzez dławiki, np. przez dach.

 

System przedziałowych rozdzielnic średniego napięcia ODRA 

© Copyright by Elektromontaż Poznań S.A.