Dane techniczne

DANE TECHNICZNE ROZDZIELNIC ODRA

Napięcie znamionowe

kV 12 17,5 24

  36 (40,5*)

Napięcie probiercze udarowe piorunowe (1,2/50μs) kV

75/85

95/110

125/145

170/190*

Napięcie probiercze o częstotliwości sieciowej

kV
28/32
42/48*
38/45 50/60

70/95*

Częstotliwość znamionowa
Hz
50

Prąd znamionowy ciągły

A
do 3150
do 2500 do 2000 do 1250

Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany

kA

do 31,5/3s

do 40/1s

do 31,5/3s do 25/3s

Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany

kA

do 100

do 80 do 63
Odporność na skutki łuku elektrycznego wewnętrznego
kA

do 40/1s

31,5/1s 25/1s
Stopień ochrony
IP 41 / IP 4X
Klasa odporności na łuk wewnętrzny
AFLR
Klasa rodzaju przegród
PM
Klasa dostępności do przedziałów
LSC2B
Masa pojedynczego pola rozdzielnicy
kg
550-1200 900-1600
Układ szyn zbiorczych
pojedynczy

Gabaryty **)

 
Szerokość
mm
600 - 1200
Głębokość
mm

1250 - 2500

Wysokość
mm

2150 - 2500


*) wymagana według ГOCT
**) bez zewnętrznych osłon, pokryw, drzwi


Warunki środowiskowe pracy
Rozdzielnice ODRA z zainstalowaną aparaturą przystosowane są do pracy w warunkach normalnych (wg PN-EN-62271-1:2009), w pomieszczeniach o następujących warunkach środowiskowych:
Wysokość zainstalowania nad poziomem morza
do 1000 m
Temperatura otoczenia:
szczytowa krótkotrwała
+40°C
najwyższa średnia w ciągu doby
+35°C
najwyższa średnia roczna
+20°C
najniższa długotrwała
-5°C
Wilgotność względna powietrza przy temperaturze +400°C:
w czasie rozruchu
max. 80%
w czasie postoju lub eksploatacji
max. 95%
 

System przedziałowych rozdzielnic średniego napięcia ODRA 

© Copyright by Elektromontaż Poznań S.A.